Μονάδα Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης

by KEAK.GR

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών

Επιχειρήσεις και Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Το πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται από μια σειρά συμπυκνωμένων πρακτικών σεμιναρίων – εργαστηρίων σχεδιασμένα να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα σε βασικές εργασίες – κλειδιά των σημερινών επαγγελματιών τα οποία είναι διαφορετικά από αυτά που  μπορεί να είχατε παρακολουθήσει στο παρελθόν.

Το κάθε σεμινάριο του προγράμματος είναι βασισμένο σε πρακτική εμπειρία πολλών ετών σε συνδυασμό με τις τελευταίες μεθόδους, που εφαρμόζονται  από μεγάλες εταιρείες σε ανεπτυγμένες αγορές διεθνώς.

Περιέχει την θεωρητική βάση – πλαίσιο, την πρακτική, και τις κατάλληλες ασκήσεις για να σας μεταφέρει την  μεθοδολογία ώστε να κάνετε καλύτερα την δουλειά σας. Τελειώνοντας, το κάθε σεμινάριο, θα έχετε κατανοήσει τις απλές πρακτικές που αναλύονται  και θα είσαστε έτοιμη / έτοιμος να  τις εφαρμόσετε την επόμενη ημέρα. Αλλά δεν τελειώνουμε εδώ, παρέχουμε την συνεχιζόμενη υποστήριξη και βοήθεια στην πρακτική εφαρμογή όσων μάθατε  έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από την επένδυση σας στην εκπαίδευση με απτά αποτελέσματα. 

Αυτή είναι η προσωπική μας εγγύηση σε εσάς.
Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης αποτελείται  από 90 και πλέον πρακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια workshops για την επαγγελματική σας ανάπτυξη τα οποία διαφοροποιούνται και αυξάνονται συνέχεια ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας στείλουμε όλες τις θεματολογίες μας